Neurologiczne choroby zwyrodnieniowe

Neurologiczne choroby zwyrodnieniowe to kategoria przewlekłych, osłabiających zaburzeń, które wpływają na mózg i układ nerwowy. Podczas gdy wiele z nich jest uleczalnych, inne nie mają znanego lekarstwa, a dostępne leczenie ogranicza się do łagodzenia objawów. Choroby te stanowią ogromne obciążenie dla społeczeństwa, dotykając miliony ludzi na całym świecie. Przyczyny tych zaburzeń pozostają tajemnicą, ale postępy w genetyce, technologiach obrazowania, biochemii i innych dziedzinach pozwoliły naukowcom zidentyfikować podobieństwa i różnice między poszczególnymi chorobami. Choroby te są wynikiem uszkodzenia komórek nerwowych mózgu. Wpływają na centralny i obwodowy układ nerwowy, dotykają zarówno dorosłych, jak i dzieci. Głównym przykładem neurologicznej choroby zwyrodnieniowej jest choroba Alzheimera, która uszkadza części mózgu zaangażowane w proces poznawczy. Choroba ta charakteryzuje się pogorszeniem funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, co skutkuje objawami, które mogą obejmować od drżenia do paraliżu i osłabienia mięśni. Wiele chorób neurodegeneracyjnych jest związanych z nieprawidłowym poziomem TDP-43. Te nieprawidłowe białka tworzą cytoplazmatyczne inkluzje w mózgu i krwi. Zostały one powiązane z co najmniej trzema różnymi chorobami. Są to: choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i choroba Gerstmanna-Strausslera-Scheinkera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.