Przeskocz do treści

Dla pacjentów

Udar to choroba stanowiąca zagrożenie zarówno dla zdrowia i sprawności ale także dla życia chorego. Bardzo ważne jest szybkie rozpoznanie udaru i podjęcie odpowiedniego leczenia.

W przeciągu pierwszych 4,5 godziny od zachorowania (lub w wybranych przypadkach do 6 godzin od zachorowania) istnieje możliwość leczenia fibrynolitycznego udaru niedokrwiennego mózgu. W pierwszych godzinach od wystąpienia udaru może dochodzić do zaburzeń rytmu serca, wahań wartości ciśnienia tętniczego. Udar może być powikłaniem zawału serca, rozwarstwienia tętnicy szyjnej, zaburzeń rytmu serca, zaburzeń hematologicznych. Między innymi z tych powodów bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie i leczenie udaru mózgu. O ile lekarz może rozpoznać i potwierdzić udar na podstawie badania klinicznego o tyle pacjent nie mający takich umiejętności musi opierać się na objawach przy wystąpieniu których powinien niezwłocznie poprosić o pomoc lekarza. Objawy udaru najczęściej następują gwałtownie, tz. z minuty na minutę. Udar może wystąpić także w trakcie snu, wówczas objawy będą widoczne dopiero po przebudzeniu.

Do najważniejszych objawów udaru mózgu należą:
Zaburzenia mowy (mowa niewyraźna, nierytmiczna, mylenie słów)
Osłabienie kończyny lub kończyn (najczęściej po jednej stronie ciała)
Zawroty głowy
Zaburzenia równowagi
Zaburzenia widzenia, podwójne widzenie
Zaburzenia czucia (najczęściej po jednej stronie ciała)
Dodatkowe wrażenia czuciowe np. drętwienie twarzy, kończyn po jednej stronie ciała
Zaburzenia świadomości, pamięci, orientacji
Utrata przytomności

W przypadku stwierdzenia jednego z powyższych objawów należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112) lub skontaktować się z lekarzem.

Czy mam udar mózgu?
4.9 (97.78%) 9 oceny

Otępienie to obniżenie sprawności umysłowej spowodowane przez uszkodzenie mózgu. Zgodnie z powszechnym stwierdzeniem z wiekiem może dochodzić do otępienia, jednak z punktu widzenia medycznego wiek nie usprawiedliwia zaburzeń pamięci.
Do uszkodzenia mózgu może dochodzić na różnej drodze, między innymi:
- uszkodzenie naczyniowe mózgu (np. udaru mózgu),
- choroby neurodegeneracyjne (np. choroby Alzheimera, choroby Parkinsona),
- choroby metaboliczne (np. niedoczynność tarczycy, niedobór witaminy B12),
- przebyte urazy mózgu,
- guzy mózgu,
- zapalenia układu nerwowego.

Obniżenie sprawności umysłowej może być także pozorne i może wynikać z zespołu depresyjnego.

Oceną i leczeniem zaburzeń pamięci zajmuje się neurolog. W pierwszej kolejności na podstawie wywiadu i badania określa czy zaburzenia pamięci faktycznie występują i jaka może być ich przyczyna. Do oceny i potwierdzenia wątpliwych przypadków w zakresie zaburzeń pamięci pomocna jest ocena psychologiczna, badania dodatkowe laboratoryjne i badania neuroobrazowe mózgu (np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny)

W Praktyce Lekarskiej można przeprowadzić kompleksową ocenę i diagnostykę zaburzeń pamięci. Można wykonać badania laboratoryjne, rezonans magnetyczny. Współpracujemy z doświadczonym psychologiem, który jeżeli jest to konieczne pomoże ocenić i potwierdzić rodzaj zaburzeń pamięci.

Jeżeli masz zaburzenia pamięci zgłoś się do Praktyki Lekarskiej celem dokładnej oceny i ewentualnej diagnostyki.

Czy mam otępienie?
5 (100%) 8 oceny

Nie. Badanie tomografii komputerowej (TK) związane jest z promieniowaniem rentgenowskim i przy nadmiernej ekspozycji może być szkodliwe dla pacjenta. Dlatego badanie tomografii komputerowej wykonywane jest wyłącznie na zlecenie lekarza, który stwierdzi iż korzyści wynikające z tego badania są większe niż możliwe powikłania.

Dla naszych pacjentów, którzy wymagają badania tomografii komputerowej oferujemy badania na aparatach o wysokiej rozdzielczości - między innymi 16 i 64 rzędowych (w zależności od palcówki). W uzasadnionych przypadkach badanie może być wykonanie w dniu wypisania skierowania.

Czy mogę zrobić tomografię komputerową bez skierowania?
5 (100%) 1 oceny

1,5T oznacza 1,5 tesli.
0,35T oznacza 0,35 tesli

Tesla (T) to jednostka układu SI opisująca natężenie pola magnetycznego lub indukcji magnetycznej. Jedna tesla równa jest jednemu weberowi na metr kwadratowy i została zdefiniowana przez Nikola Tesla w 1960 roku.

Badanie rezonansu magnetycznego obrazowane jest przez pole magnetyczne opisywane przez dwie wartości - gęstości oraz natężenie pola magnetycznego czyli jednostkę tesla (T).
W zależności od aparatu rezonansu magnetycznego natężenie pola magnetycznego waha się najczęściej w granicach od 0.2 do 3 tesli. takie wartości używane są w obrazowaniu i diagnostyce klinicznej. Dużo mniej jest rezonansów o bardzo wysokim natężeniu pola magnetycznego - 7 tesli i najczęściej używa się ich w pracach naukowych i nie są powszechnie dostępne dla pacjentów. Wydaje się także iż najczęściej nie ma takiej konieczności.

Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną natężenie pola magnetycznego 1,5 tesli jest powszechnie przyjętym standardem diagnostyki.
Obrazowanie badania rezonansem magnetycznym 3 tesli (w warszawie i okolicach dostępne są trzy takie rezonanse) w wybranych przypadkach może być bardziej dokładnym badaniem, natomiast w większości przypadków nie odniesie się z tego badania dodatkowych korzyści.

Badanie niskoteslowe np. 0,2 tesli lub 0,3 tesli jest dużo mniej dokładne niż badanie 1,5 tesli. Wykonanie takiego badania proponowane jest pacjentom, którzy mają przeciwwskazania do badania na aparacie wysokopolowym (np. mają wszczepione metale będące przeciwwskazaniem do badania). Dodatkowym wskazaniem do badania niskopolowego może być klaustrofobia pacjenta, ponieważ takie badania wykonuje się zazwyczaj w systemie otwartym.

Dla naszych pacjentów proponujemy badania 1,5T (czyli 1,5 tesli) uważając iż taka wydajność badania rezonansu magnetycznego jest aktualnie "złotym" standardem medycznym.

Co oznacza 1,5T (tesli) w badaniu rezonansu?
5 (100%) 10 oceny

Dla kogo są wizyty domowe?

Wizyta domowa może dotyczyć każdego. Przede wszystkim jest przeznaczona dla osób ceniących sobie wygodę lub dla osób których konieczność zmusiła do pozostania w domu.

Czy wizyty domowe są potrzebne?

Choroby neurologiczne często upośledzają możliwość poruszania się, czasem pacjent nie ma tyle siły żeby wyjść z domu. Niejednokrotnie transport pacjenta, który nie chodzi lub z którym jest utrudniony kontakt, jest dla rodziny znaczną trudnością wymagającą pomocy więcej niż jednej osoby. Wizyta domowa wychodzi na przeciwko pacjentowi który nie może przyjść do lekarza. To właśnie dla tych pacjentów wizyty domowe są najbardziej potrzebne.

Czy różni się wizyta domowa od wizyty w gabinecie?

Przede wszystkim miejscem wizyty. Podczas wizyty domowej w przyjaznej atmosferze porozmawiać można spokojnie o swoich chorobach, przyjmowanych lekach. Lekarz przyjedzie do Państwa domu poświęci wystarczającą ilość czasu żeby wyjaśnić istotę choroby i przebieg leczenia. Pacjent nie zapomni z domu dokumentacji medycznej, będzie można pokazać przyjmowane leki. Podczas wizyty domowej będzie wystarczająco dużo czasu na dokładne ustalenie wywiadu oraz na szczegółowe badanie.

Czas trwania wizyty?

Nie ma określonego czasu wizyty domowej. Czas jaki lekarz powinien poświęcić pacjentowi nie jest z góry określony i jest zależny od złożoności problemu badanego pacjenta. Z doświadczenia możemy powiedzieć iż czas poświęcony pacjentowi w domu jest zwykle dłuższy niż czas poświęcony pacjentowi w gabinecie i wynosi przeciętnie od 30-120 min, średnio około 50 min.

Czy dostanę opinię lekarza z wizyty domowej czy tylko ustną poradę?

Tak. Lekarz badając pacjenta jest zobowiązany prowadzić dokładną dokumentacje medyczną. W przypadku wizyty domowej dokumentacja prowadzona jest na kartkach samokopiujących się z których pacjent dostaję kartę oryginalną.

Czy jest możliwość kontynuowania leczenia w gabinecie?

Tak. Lekarz Piotr Ślifirczyk poza świadczeniem usług w zakresie wizyt domowych udziela także porad neurologicznych w gabinecie. Gabinet znajduje się w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Szkolna 9. Wizytę w gabinecie umawia się pod tym samym numerem telefonu co wizytę domową.

Czy dostanę receptę i zwolnienie lekarskie?

Tak. Lekarz wystawia recepty i zwolnienia lekarskie jeżeli jest to tylko konieczne. Lekarz nie współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia – nie ma podpisanej umowy z NFZ.

Czy dostanę zastrzyk od lekarza na wizycie?

Nie. Lekarz nie wykonuje zabiegów oraz iniekcji w czasie rutynowej wizyty.

Informacje dla pacjenta przed wizytą domową
5 (100%) 4 oceny