Błąd medyczny

Błąd medyczny to niezamierzone działanie lub wynik, który skutkuje szkodą dla pacjenta. Dochodzi do niego, gdy lekarz nie postępuje zgodnie z planem lub wykonuje procedurę w niewłaściwy sposób. Może to prowadzić do szkody na poziomie jednostki, systemu, a nawet populacji. Przyczyny błędów medycznych są zróżnicowane, ale istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do ich powstawania. Poniżej omówimy niektóre z najczęstszych rodzajów błędów i sposoby zapobiegania im.

Błędy medyczne są powszechne. Choć kilku z nich można uniknąć, większość jest szkodliwa. Niektóre przykłady to niepożądane działania leków, transfuzje, błędna diagnoza, niedostateczne lub nadmierne leczenie, urazy chirurgiczne, operacje w niewłaściwym miejscu i upadki. Wysokie wskaźniki błędów występują na oddziałach ratunkowych, oddziałach intensywnej opieki medycznej i salach operacyjnych. Ponadto, czynnikami ryzyka są wiek, nowe procedury i ciężkość schorzeń. Oznacza to, że edukacja lekarzy na temat możliwości wystąpienia błędów medycznych jest bardzo ważna.

Jednym ze sposobów zapobiegania błędom medycznym jest edukacja pracowników medycznych. Edukacja lekarzy na temat błędów może pomóc im w ich zapobieganiu. Badanie przeprowadzone na ponad 3000 lekarzy wykazało, że lekarze byli bardziej skłonni do ujawnienia błędu medycznego, jeśli przeszli szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pacjentów. Nie było jednak jasne, czy szkolenie to miało jakikolwiek skutek. Niektórzy respondenci twierdzili, że ich koledzy nie czuli się komfortowo rozmawiając o swoich błędach medycznych, podczas gdy inni byli bardziej skłonni do dzielenia się informacjami z pacjentami.

Innym sposobem zapobiegania błędom medycznym jest zapewnienie dokumentacji każdego etapu opieki. Oznacza to prowadzenie rejestrów i upewnienie się, że lekarz jest przeszkolony i kompetentny do podejmowania decyzji w oparciu o dowody. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, gdy pacjent potrzebuje badań diagnostycznych i jest już w trakcie leczenia. Często błąd medyczny jest wynikiem stronniczego osądu świadczeniodawcy i braku przeszkolenia lub ustawicznego kształcenia.

Istnieje kilka sposobów zapobiegania błędom medycznym. Po pierwsze, pacjenci mogą zgłaszać błędy. Dzięki przejrzystości pacjenci mogą odnieść korzyści z ujawnienia błędów i przyczynić się do poprawy jakości opieki zdrowotnej w swoich społecznościach. Może to również zapobiec poszukiwaniu przez pacjenta innego lekarza i zwiększyć jego zaufanie do lekarza. Jeśli pacjent zgłosi błąd, łatwiej będzie mu uniknąć szukania porady prawnej. To pomoże im uniknąć pułapek i zapewnić, że otrzymują najlepszą możliwą opiekę.

Ostatecznie, błędy medyczne są możliwe do uniknięcia. Celem jest, aby zapobiec im całkowicie, ale to nie jest realistyczne. Zamiast tego, należy zająć się problemem u jego źródła, jeśli mamy nadzieję uniknąć szkód wyrządzonych pacjentom. Istnieje wiele sposobów na uniknięcie błędów medycznych. Można zacząć od zastosowania się do kroków opisanych powyżej. Kolejnym krokiem jest edukacja na temat niebezpieczeństw związanych z błędami. Jeśli jesteś lekarzem, ważne jest, abyś był świadomy wszelkich komplikacji, które mogą się pojawić.

Błąd medyczny może być spowodowany przez wiele czynników, w tym rodzaj leku lub zastosowanej procedury. Najczęstszymi przyczynami błędów medycznych są: niewłaściwa interpretacja lub rozpoznanie objawów pacjenta, niezdiagnozowanie schorzenia lub brak komunikacji z pacjentem. Oprócz skutków dla pacjenta, błędy medyczne mogą być przyczyną śmierci pacjenta. Dlatego tak ważne jest, aby unikać niepotrzebnego leczenia.

Chociaż błędy medyczne są główną przyczyną zgonów w Stanach Zjednoczonych, nie są one tak rzadkie jak kiedyś. Niestety, jeden na siedmiu pacjentów opieki medycznej jest ofiarą błędu medycznego. To nie jest dobre dla pacjentów. Niestety, nie jest to rzadkie, ale nie zawsze łatwo jest temu zapobiec. Oprócz unikania błędów, należy być gotowym do wzięcia odpowiedzialności za wynik swojej opieki. W niektórych przypadkach, błędy mogą być tak kosztowne, że pacjent może pozwać.

Jednym z najczęstszych rodzajów błędów medycznych jest nieprawidłowa diagnoza. Na przykład, lekarz może błędnie zdiagnozować chorobę pacjenta, stosując inny rodzaj leku niż jest to konieczne. Ten błąd może być śmiertelny. Kiedy masz do czynienia z błędem medycznym, najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie go. Pomoże to szpitalowi poprawić jakość opieki nad wszystkimi pacjentami. Można również obwiniać szpital za podjęcie błędnej decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.