Archiwum autora: admin

Wpływ wojny na zdrowie psychiczne

W ciągu piętnastu lat, jakie upłynęły od ataków z 11 września, ponad milion Amerykanów służyło w Afganistanie lub Iraku. W badaniu opublikowanym w lipcu 2004 roku w „The New England Journal of Medicine” prawie jeden na sześciu weteranów wojny w Iraku przyznał, że cierpi na PTSD. Badanie wykazało również, że prawie jeden na dziewięciu weteranów wojny w Afganistanie zgłaszał objawy dużej depresji i lęku uogólnionego. Badania te podkreślają fakt, że wojny i służba wojskowa mają ogromny wpływ na zdrowie psychiczne, a ich skutki mogą być odczuwalne także w domu.

Jednym ze sposobów radzenia sobie z wpływem wojny i innych globalnych kryzysów na zdrowie psychiczne jest skupienie się na rzeczach, które można kontrolować i nadanie priorytetu swojemu zdrowiu. Należy ograniczyć kontakt z negatywnymi wiadomościami, zadbać o odpowiednią ilość snu i angażować się w zajęcia, które sprawiają nam przyjemność. Trzymaj przyjaciół i rodzinę blisko siebie i rozważ wizytę u lekarza, jeśli pogorszyła się jakość Twojego życia. Jeśli zauważysz, że spędzasz więcej czasu w samotności niż zwykle, możesz odczuwać depresję, niepokój lub stres.

Wojna i służba wojskowa mają wpływ na zdrowie psychiczne, ale ocena ich wpływu na życie osoby po zakończeniu służby może być trudna. Ostatnie badania przeprowadzone w Walter Reed wykazały, że aż 70 procent badanych osób cierpiało na zaburzenia psychiczne. Wielu z nich nie szukało jednak pomocy. Wynikało to częściowo z braku wiedzy na temat problemów ze zdrowiem psychicznym. Badacze zauważyli również, że wojna i służba wojskowa mogą wpływać na funkcjonowanie mózgu.

Pomimo niszczących skutków konfliktu wielu Ukraińców zmaga się z wpływem wojny na zdrowie psychiczne. Dominującymi emocjami są strach, niepokój, żal i poczucie winy ocalałego. Podczas gdy pomoc międzynarodowa koncentruje się na potrzebach fizycznych, często zaniedbuje się pomoc osobom potrzebującym usług w zakresie zdrowia psychicznego. Brak odpowiedniej opieki w zakresie zdrowia psychicznego odciska swoje piętno na ludności ukraińskiej. Na szczęście istnieje kilka sposobów radzenia sobie z emocjonalnym i psychicznym stresem spowodowanym przez konflikt.

Wojna wyrządza szkody psychiczne, odkąd ludzie prowadzą wojny. Obecnie szkody te nazywamy PTSD. Weterani, u których zdiagnozowano PTSD, w tym ci, którzy służyli w Wietnamie, charakteryzują się szeregiem objawów. Palili za dużo, pili za dużo, spędzili lata w więzieniu i wdawali się w bójki. Niektórzy rozwiedli się z rodziną i zmieniali pracę. Objawy te są powszechne i często świadczą o PTSD.

Zmniejszanie kosztów leczenia pacjentów dzięki pomocnej teleneurologii

Teleneurologia to innowacyjna usługa medyczna, która łączy lekarzy i pacjentów przez Internet. Korzystając z telezdrowia, neurolog może badać pacjentów z dowolnego miejsca na świecie. Telezdrowie okazało się pomocne w diagnozowaniu udarów, ponieważ dzięki niemu neurolog może dotrzeć do pacjenta w ciągu kilku minut. Ponadto teleneurologia pozwala lekarzowi na natychmiastowe podanie leków zapobiegających tworzeniu się skrzepów, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Co to jest teleneurologia?

Teleneurologia umożliwia pacjentom otrzymanie takiej samej wysokiej jakości opieki, jaką otrzymaliby podczas osobistej wizyty u lekarza. Teleneurolog może skupić się na stanie pacjenta, szukając subtelnych oznak możliwych przyczyn. Może nawet zlecić badania w celu ustalenia przyczyny bólu głowy. Dla pacjentów przebywających w ośrodkach opieki długoterminowej teleneurologia może być ratunkiem.

Chociaż neurolodzy stanowią niewielki odsetek lekarzy na całym świecie, z teleneurologii mogą korzystać ludzie w odległych regionach świata. Może być również pomocna dla pacjentów o ograniczonej mobilności lub mieszkających na terenach wiejskich, ponieważ neurolodzy, którzy mogą ich obserwować, mogą diagnozować i leczyć ich objawy. Teleneurologia może również przynieść korzyści lekarzom ogólnym, zwłaszcza tym, którzy praktykują w odizolowanych regionach. Umożliwiając lekarzom w odległych miejscach otrzymywanie wysokiej jakości opieki, teleneurologia pomaga zapewnić dostęp do opieki medycznej pacjentom, którzy w przeciwnym razie byliby jej pozbawieni.

Telestroke jest jednym z przykładów teleneurologii. Wykorzystuje ona technologię wideokonferencji do połączenia neurologa z pacjentem. Udar mózgu jest trzecią główną przyczyną zgonów w Stanach Zjednoczonych, a każdego roku dotyka 800 000 osób. Możliwość kontaktu z neurologiem za pośrednictwem telestroke poprawia powrót do zdrowia pacjentów po udarze. Zespół telestroke jest dobrym sposobem na zapewnienie, że neurolog może szybko zdiagnozować pacjentów z udarem.

Teleneurologia jest bezpieczna

Teleneurologia to obiecująca dziedzina medycyny, w ramach której pacjenci mogą uzyskać dostęp do różnych diagnoz neurologicznych w zaciszu własnego domu. Typowe diagnozy obejmują udar mózgu, choroby neurodegeneracyjne i bóle głowy. Dodatkową zaletą tego typu usług jest zminimalizowanie liczby interakcji międzyludzkich przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności łóżek szpitalnych. Zanim jednak teleneurologia stanie się powszechną praktyką, należy odpowiedzieć na kilka pytań.

Jednym z kluczowych pytań jest to, czy teleneurologia jest bezpieczna. Jest ona w dużej mierze bezpieczna. Większość badań dotyczących teleneurologii wykazała znaczny spadek liczby nowych konsultacji ambulatoryjnych i wzrost liczby wizyt kontrolnych u pacjentów ze stabilną diagnozą. Chociaż programy te mogą nie nadawać się do opieki w nagłych wypadkach, to mają swoje miejsce w systemie opieki zdrowotnej w przypadku badań przesiewowych, selekcji pacjentów i stratyfikacji.

Pacjenci, którzy nie mogą dostać się do szpitala na wizytę, mogą obawiać się ryzyka przeniesienia chorób i wirusów. Teleneurologia jest jednak bezpiecznym i skutecznym sposobem zapewnienia pacjentom wysokiej jakości opieki. Oprogramowanie telemedyczne zostało specjalnie zaprojektowane w celu zapewnienia pacjentom fachowej opieki medycznej w zaciszu ich domów. Spełnia ono również najbardziej rygorystyczne standardy bezpieczeństwa danych. Zapewniając pacjentom opiekę przez Internet, teleneurolodzy mogą poprawić reputację szpitala w społeczeństwie i zmniejszyć potrzebę przewożenia pacjentów.

Dostęp do neurologa dla każdego

Rozwój teleneurologii stanowi integralną część rehabilitacji i zarządzania pacjentem. Najczęściej jest ona wykorzystywana w nagłych przypadkach udaru mózgu i w opiece neurokrytycznej. Teleneurologia jest również wykorzystywana do leczenia przewlekłych chorób neurologicznych, przyjmowania skierowań od lekarzy ogólnych oraz e-konsultacji z krajowych i globalnych źródeł zdrowia. Telemedycyna umożliwia świadczenie specjalistycznej opieki medycznej na niewyobrażalną wcześniej skalę.

Jej pojawienie się zbiegło się w czasie z globalną pandemią, czyli niedawnym wybuchem epidemii, który sprawił, że ludzie zaczęli korzystać z komunikacji cyfrowej. W początkowym okresie teleneurologii technologia ta nie była tak rozpowszechniona i była stosowana głównie w krajach rozwiniętych. Jednak ostatnio zyskała ona popularność na całym świecie, zwłaszcza w krajach o niskich zasobach naturalnych, takich jak Indie. Telemedycyna umożliwia lekarzom przyjmowanie pacjentów w odległych miejscach bez konieczności podróżowania i ponoszenia kosztów.

Telemedycyna zwiększyła dostęp pacjentów do opieki specjalistycznej i trzeciorzędowej, zapewniając szybszą i wygodniejszą opiekę. Program teleneurologii w HHT, prywatnej praktyce neurologicznej, został uruchomiony w styczniu 2015 roku. Pacjenci mogą teraz konsultować się z neurologiem wirtualnie, niezależnie od miejsca zamieszkania. Program teleneurologiczny zwiększył dostęp pacjentów do opieki neurologicznej, ułatwiając podróżowanie i zmniejszając liczbę skierowań.

Przyszłość teleneurologii

Choć teleneurologia istnieje od dziesięcioleci, obecnie czeka ją wielki skok naprzód. Doskonały splot okoliczności napędza rozwój tej praktyki medycznej, w tym niemal powszechny dostęp do wysokiej jakości sprzętu elektronicznego, smartfonów i ustawy FAST Act, która ma na celu zwiększenie dostępności i przystępności opieki zdrowotnej. Ponadto epidemia COVID-19 spowodowała wzrost popytu na usługi świadczone w domu. W związku z tym Anderson i Jones pracują nad udoskonaleniem tego procesu.

Neurolodzy od dawna interesują się telemedycyną, ale dopiero teraz zaczyna się to realizować. Neurolodzy, którzy stanowią niewielki odsetek lekarzy na całym świecie, mogą odnieść korzyści z tej innowacyjnej usługi medycznej. Telemedycyna przynosi szereg korzyści pacjentom mieszkającym na wsi i w odległych miejscowościach. Może poprawić dostęp do opieki specjalistycznej poprzez zwiększenie dostępności usług neurologicznych. Telemedycyna pozwala neurologom diagnozować i leczyć pacjentów bez konieczności odbywania podróży.

Do określenia liczby wyszukiwań internetowych dotyczących telezdrowia i teleneurologii wykorzystano Google Trends (SVI). Wyszukiwania dotyczące tych usług przeprowadzono w latach 2016-2020, co stanowiło przejście od okresu normalnego do pandemii. Wskaźnik SVI Google dla teleneurologii pozostał praktycznie niezmieniony w okresie 5 lat, ale wzrósł w czasie pandemii. Ten wzrost zainteresowania teleneurologią może być zapowiedzią jeszcze większego wzrostu jej wykorzystania w przyszłości.

Obniżenie kosztów leczenia pacjentów

Zmniejszanie kosztów leczenia pacjentów za pomocą pomocnej opieki teleneurologicznej staje się coraz bardziej popularne, ponieważ coraz więcej pacjentów ma dostęp do opieki, a zapotrzebowanie na neurologów ma wzrosnąć w ciągu następnej dekady. Do rosnącego zapotrzebowania na neurologów przyczynia się kilka czynników, w tym starzenie się społeczeństwa. Teleneurologia może obejmować każdy rodzaj telekomunikacji, w tym pocztę elektroniczną, wideo, audio i interakcję w czasie rzeczywistym.

Szpitale gminne czerpią korzyści z teleneurologii, podnosząc poziom opieki specjalistycznej w swoich środowiskach. Model ten umożliwia pacjentom otrzymanie najlepszej możliwej opieki blisko domu i rodziny, w opłacalnym środowisku. Niedawne badania programu teleneurologicznego wykazały, że ponad 80% pacjentów pozostaje w szpitalu środowiskowym, a tylko 14% zostaje przeniesionych do placówki o wyższym poziomie opieki.

Telezdrowie neurologiczne po raz pierwszy wprowadzono w 2000 r. i stosowano je w leczeniu ostrego udaru mózgu oraz w opiece nad pacjentami w stanie krytycznym. Obecnie jest ona wykorzystywana w leczeniu przewlekłych schorzeń neurologicznych i w programach rehabilitacji środowiskowej. W badaniu z 2002 roku porównano wyniki spotkań teleneurologicznych z bezpośrednimi spotkaniami z lekarzami ogólnymi. Oprócz zmniejszenia kosztów leczenia pacjentów, teleneurologia może poprawić jakość opieki i zmniejszyć ilość pieniędzy wydawanych na leczenie.

Poprawia jakość leczenia

Coraz bardziej popularna w różnych dziedzinach, teleneurologia wykracza poza tradycyjne środowisko medyczne. Najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie obejmują nowsze sposoby przeprowadzania specjalistycznych badań. Teleneurologia jest idealnym rozwiązaniem dla pacjentów z pozytywnym wynikiem badania COVID, przebywających w ośrodkach opieki długoterminowej. Pozwala ona lekarzom na przeprowadzanie takich badań z pomocą asystenta pielęgniarskiego. W niektórych przypadkach pacjenci z odległych rejonów mogą korzystać z takiego samego poziomu opieki, jak pacjenci z ośrodków miejskich.

Rosnąca świadomość istnienia teleneurologii jest zachęcająca i może ona być przydatna nawet po ustąpieniu pandemii COVID-19. Neurolodzy powinni brać udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących telemedycyny i uczestniczyć w kampaniach informacyjnych. Należy również zająć się czynnikami technicznymi, tak aby teleneurologia była bardziej dostępna. Może to przynieść korzyści zarówno pacjentom, jak i pracownikom służby zdrowia. W ostatecznym rozrachunku teleneurologia może poprawić jakość opieki nad osobami z zaburzeniami neurologicznymi.

Ostatnie badanie SVI w zakresie teleneurologii wykazało, że w 2020 roku była ona wyższa, a w ciągu poprzednich pięciu lat spadała. Chociaż SVI dla teleneurologii pozostawał stały w latach 2016-2020, to w czasie pandemii wzrósł. SVI był jednak stosunkowo niski. Pomimo tego, teleneurologia była najszybciej rozwijającą się dziedziną telezdrowia i telemedycyny w czasie pandemii.

Dobre wyniki leczenia i opieki

Teleneurologia to nowa forma konsultacji medycznych, w której pacjent i neurolog łączą się za pomocą oprogramowania do wideokonferencji. Technologia ta pomaga lekarzom przeglądać dokumentację medyczną pacjentów i uzyskiwać dostęp do badań diagnostycznych. Wirtualna wizyta przebiega podobnie jak wizyta osobista. Podczas konsultacji teleneurologicznej może być również obecny opiekun, który pomoże pacjentowi ustawić urządzenie teleneurologiczne i będzie wykonywał polecenia lekarza.

Inną formą teleneurologii są usługi neurohospitalistyczne. Umożliwiają one lekarzom udzielanie w czasie rzeczywistym konsultacji pacjentom cierpiącym na udar mózgu lub inne schorzenia neurologiczne. Teleneurolodzy ściśle współpracują z oddziałami ratunkowymi w zakresie diagnozowania i leczenia pacjentów. Proces ten umożliwia im przepisywanie tPA szybciej niż w przypadku braku telemedycyny. Może to poprawić wyniki leczenia i opieki nad pacjentem. Proces ten skraca również czas oczekiwania na wizytę u lekarza.

Teleneurologia jest ważnym narzędziem w leczeniu pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. Mogą z niej korzystać lekarze ogólni i neurolodzy. W rejonach, gdzie lekarze są rzadko dostępni lub niedostępni, technologia ta może mieć ogromne znaczenie dla opieki nad pacjentem. Co więcej, technologia ta może być wykorzystywana do monitorowania stanu pacjentów. Może ona również pomóc w zwiększeniu efektywności konsultacji telemedycznych. Niedawne badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco wykazało, że teleneurolodzy mogą diagnozować pacjentów, opracowywać plany leczenia i zdalnie monitorować objawy.

Nadciśnienie tętnicze w neurologi.

Rola nadciśnienia tętniczego w neurologii rośnie wraz z rozwojem tej dziedziny. Objawy chorób naczyniowych w mózgu i rdzeniu kręgowym są główną przyczyną wizyt w trybie nagłym u neurologa. Pomimo ostatnich postępów w diagnostyce i leczeniu, nadal nie ma jednej metody leczenia nadciśnienia w układzie nerwowym. W rzeczywistości jedynym zalecanym sposobem leczenia tego stanu jest połączenie leków i środków niefarmakologicznych.

Pomimo że wielu pacjentów z chorobami naczyniowymi doświadcza zmian w polu widzenia, nadciśnienie w neurologii może być oznaką leżącego u jego podłoża problemu neurologicznego. W wielu badaniach wykazano, że u pacjenta z chorobą naczyniową istnieje ryzyko wystąpienia udaru mózgu lub zawału serca. Pacjent cierpiący na kryzys naczyniowy powinien natychmiast otrzymać pomoc medyczną. Nie należy lekceważyć ryzyka wystąpienia tych objawów, ponieważ stan ten może prowadzić do zagrażających życiu powikłań.

Oprócz wywoływania objawów fizycznych, nadciśnienie tętnicze może również prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych. W niektórych przypadkach u pacjenta mogą wystąpić zaburzenia funkcji poznawczych, którym często towarzyszy nieprawidłowo wysokie ciśnienie krwi. Na szczęście istnieje wiele różnych metod leczenia nadciśnienia tętniczego w neurologii. Należą do nich diuretyki i inhibitory ACE. Niektórzy pacjenci mogą nawet nie być w stanie przyjmować leków. W każdym przypadku należy zasięgnąć porady lekarza.

Badanie przeprowadzone przez włoskich naukowców wykazało, że przyjmowanie leków przeciwnadciśnieniowych zmniejszyło o 80% ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera u starszych mężczyzn. Chociaż nie ma lekarstwa na demencję, leczenie może zmniejszyć ciężar choroby i towarzyszących jej problemów fizycznych i poznawczych. Na szczęście istnieje wiele sposobów zmniejszenia ryzyka zachorowania na to straszne zaburzenie. Chociaż nie ma lekarstwa na demencję, lekarze mogą pomóc pacjentom w jej uniknięciu najlepiej, jak potrafią.

W wielu przypadkach związek między nadciśnieniem tętniczym a objawami neurologicznymi nie jest liniowy. W badaniu przeprowadzonym w 2006 r. przez Guptę VK zaproponowano interesującą hipotezę wyjaśniającą, dlaczego nadciśnienie tętnicze może powodować ból głowy. Stwierdził on, że wiele czynników wpływa na związek między autonomicznym i systemowym ciśnieniem tętniczym a występowaniem bólu głowy w nadciśnieniu tętniczym. Mimo że wyniki tego badania nie są jeszcze rozstrzygające, są one zachęcające. Ma ono istotne implikacje dla dziedziny neurologii.

Oprócz zaburzeń obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym mogą występować zawroty głowy. Osoby z wysokim ciśnieniem krwi mogą być narażone na wystąpienie tego schorzenia. W takim przypadku pacjenci powinni niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Pomocnym narzędziem diagnostycznym w ocenie pacjenta może być rezonans magnetyczny. Mikrokrwawienie w badaniu MRI pozwala także odróżnić dwie różne patologie leżące u podstaw choroby.

W badaniu przeprowadzonym w 2002 r. przez Kruszewskiego P i wsp. stwierdzono, że poziom ciśnienia tętniczego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym nie był istotnie związany z bólami głowy. Związek ten nie był jednak istotny statystycznie, a zwiększenie terapii o jeden rok wiązało się ze zwiększeniem ryzyka rozwoju demencji u mężczyzn o 38%. Z tych powodów leczenie nadciśnienia tętniczego przed zachorowaniem ma korzystny wpływ na utratę pamięci.

Podczas gdy poważne udary krwotoczne są trudne do zignorowania, małe mikrokrwawienia w mózgu mogą być trudne do zdiagnozowania. Badania MRI wykazały, że u większości osób z małymi udarami niedokrwiennymi mózgu nie występują żadne objawy. Tego typu udary, znane jako udary lakunarne, prawdopodobnie nie dają żadnych objawów, ale charakteryzują się brakiem pamięci lub zaburzeniami funkcji poznawczych. Podczas gdy zwykłe mikrokrwawienia nie powodują żadnych zauważalnych zmian, seria mikrokrwawień może prowadzić do przewlekłego wpływu na mózg.

W niniejszym badaniu autorzy znaleźli związek między nadciśnieniem tętniczym a migreną. Oprócz zwiększonego ryzyka wystąpienia bólu głowy, wyższe ciśnienie tętnicze wiązało się z mniejszą częstością bólów głowy. Z kolei skurczowe ciśnienie krwi i bóle głowy nie były ze sobą powiązane. Badanie to nie wykazało związku między wysokim ciśnieniem krwi a udarem mózgu. Jest to wiele badań, ale jeśli weźmie się pod uwagę mechanizmy leżące u podstaw choroby, konieczne jest poszukiwanie właściwego leczenia.

Oprócz wysokiego ciśnienia krwi, przewlekły ból głowy może być również spowodowany nadciśnieniem. W najnowszym badaniu opublikowanym w Journal of the American College of Physicians zauważono, że starzejący się mózg nie jest w stanie przystosować się do wysokiego poziomu ciśnienia krwi. Oprócz nadciśnienia naukowcy odkryli, że choroba ta powodowała pogorszenie pamięci zarówno u osób zdrowych, jak i ciężko chorych. Jest to czynnik ryzyka dla starzejącej się populacji. W takim przypadku pacjenci z tym schorzeniem powinni jak najszybciej podjąć leczenie objawowe.

Czy przewlekły stres jest dobry?

Przewlekły stres jest reakcją na powtarzającą się i długotrwałą presję emocjonalną, powodującą uwalnianie kortykosteroidów z układu hormonalnego. Chociaż krótkotrwałe działanie tych hormonów jest pozytywne, długotrwałe narażenie na stres może mieć negatywne skutki, w tym wzrost ciśnienia krwi, uszkodzenie tkanki mięśniowej, obniżenie potencjału wzrostu i pogorszenie stanu zdrowia psychicznego. Istnieje wiele sposobów radzenia sobie z przewlekłym stresem. Pierwszym krokiem w leczeniu przewlekłego stresu jest nauczenie się rozpoznawania oznak i objawów oraz radzenia sobie z nimi.

Zmiany fizyczne i psychiczne związane ze stresem są spowodowane reakcją organizmu „walcz lub uciekaj”. Kiedy człowiek doświadcza silnego stresu, jego tętno wzrasta, zmysły są wyostrzone, a poziom adrenaliny wzrasta. Mózg uwalnia hormon o nazwie kortyzol, który przywraca energię utraconą przez organizm podczas reakcji stresowej. Hormon ten jest uwalniany w krwiobiegu i mózgu, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, co powoduje jego uwalnianie.

Wiele badań wykazało, że przewlekły stres jest główną przyczyną chorób serca i miażdżycy, a na reakcję organizmu na ten stres wpływa jego ostrość. Oprócz podwyższonego ciśnienia krwi i chorób serca, przewlekły stres może powodować inne problemy zdrowotne, takie jak wysokie ciśnienie krwi, a nawet ból. Ludzie, którzy mają wysoki poziom stresu i zmartwień, mogą skorzystać z jogi, medytacji i głębokiego oddychania, aby poprawić swoje umiejętności radzenia sobie z problemami i zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych schorzeń.

Stres przewlekły jest jednym z najbardziej powszechnych rodzajów stresu. Może on powodować szereg dolegliwości fizycznych i psychicznych, takich jak bezsenność, depresja i lęk. Może także prowadzić do problemów zdrowotnych. Jeśli dana osoba cierpi na przewlekły stres, to w wyniku wydzielanych przez nią hormonów może dojść do rozwoju zaburzeń fizycznych i psychicznych. Osoba taka może mieć większe trudności w osiąganiu swoich celów, podczas gdy inni mogą odnosić większe sukcesy. Istnieje wiele skutecznych metod leczenia stresu przewlekłego, ostrego i nawracającego.

Podczas gdy stres ostry może być początkowo odczuwany jako przyjemny, stres przewlekły może powodować bóle głowy, migreny, problemy żołądkowo-jelitowe i ból. Stres ostry jest krótkotrwały, ale może trwać tygodniami lub miesiącami. Ponadto może on mieć negatywny wpływ na zdolności poznawcze i układ odpornościowy. Niektórzy ludzie mogą stać się bardziej podatni na infekcje wirusowe i mieć większe ryzyko zachorowania na pewien rodzaj nowotworu. Dlatego ważne jest, aby unikać nadmiernego poziomu przewlekłych i stresujących emocji.

Oprócz fizycznych skutków stresu, przewlekły stres może wpływać na zdrowie psychiczne jednostki. Oprócz wywoływania objawów fizycznych może on również powodować zmiany emocjonalne, które mogą prowadzić do poważnych chorób. Na przykład, silny stres psychiczny może spowodować nagłą śmierć. Aktywność fizyczna może mieć wpływ na nastrój danej osoby. Dla niektórych ćwiczenia fizyczne są terapeutyczne, podczas gdy inni mogą mieć trudności z rozpoczęciem ćwiczeń. Mogą nie być w stanie tego robić z powodu lęku, ale może to poprawić ich nastrój i zmniejszyć niepokój.

Przewlekły stres jest ważną przyczyną niepokoju, który może negatywnie wpływać na zdrowie i samopoczucie. Na szczęście istnieją sposoby radzenia sobie ze skutkami przewlekłego stresu i poprawy ogólnego samopoczucia. Najlepszym sposobem radzenia sobie z negatywnymi skutkami przewlekłego stresu są techniki samopomocy. Wczesne szkolenie pomaga w poznaniu i stosowaniu tych technik. Ćwicząc te techniki, będziesz w stanie szybciej i skuteczniej reagować na sytuacje stresowe. Stres, którego doświadczasz w młodości, może prowadzić do lepszych wyborów w dorosłym życiu.

Stres przewlekły jest stanem, który można leczyć. Niektóre z tych metod obejmują zmianę stylu życia i zapewnienie odpowiedniej ilości snu. Oprócz odpowiedniej ilości snu, należy również rozważyć dostosowanie diety i zwiększenie spożycia zdrowej żywności. Zmiany te mogą pomóc w zmniejszeniu negatywnych skutków przewlekłego stresu. Ostatecznie poprawa stylu życia i ogólnego stanu zdrowia może pomóc w radzeniu sobie z przewlekłym stresem. Najpopularniejsze sposoby to rzucenie palenia i zwiększenie spożycia warzyw i owoców.

Istnieje wiele sposobów radzenia sobie z przewlekłym stresem. W zależności od rodzaju stresu może on wpływać na sposób myślenia, a także na zdrowie. Niektóre badania wykazują, że osoby, które doświadczają ostrego stresu, mogą doświadczyć wielu różnych dolegliwości, w tym włamania, korków ulicznych i wypadku samochodowego. Inną formą stresu przewlekłego jest związek o wysokim poziomie stresu. Dzieje się tak, ponieważ powoduje on znaczną ilość zaburzeń emocjonalnych w związku.

Szumy uszne

Większość przypadków szumów usznych ma charakter subiektywny, inne mogą być obiektywne. Osoby cierpiące na szmery w sercu mogą doświadczać odgłosu szumu przy każdym uderzeniu serca. Dźwięk ten może zostać usłyszany przez wykwalifikowanego lekarza przy pomocy stetoskopu. Pulsujące szumy uszne są natomiast postrzegane przez pacjenta. Jest on bardziej zauważalny w godzinach nocnych, kiedy jest mniej innych hałasów zewnętrznych.

Mózg wytwarza dźwięki w uchu, ponieważ nie otrzymuje sygnałów ze ślimaka. Powoduje to szum elektryczny w mózgu. Jeśli ubytek słuchu dotyczy zakresu wysokich częstotliwości, dźwięki dzwonienia będą wysokie. Jeśli ubytek słuchu dotyczy niskich częstotliwości, dźwięki będą miały niski poziom. Osoba cierpiąca na szumy uszne może opisać ten dźwięk jako fantomowy.

Wiele osób cierpiących na szumy uszne nie wie, jak sobie z nimi radzić, a postawienie diagnozy może być trudne. Na szczęście istnieje wiele sposobów radzenia sobie z szumami usznymi, w tym odwiedzanie grupy wsparcia. Niezależnie od tego, czy są to grupy prowadzone przez laików, czy przez lekarza, stanowią one doskonałe miejsce do wymiany doświadczeń. Ponadto, grupa może oferować wykłady z różnych dziedzin, które pomogą Ci zrozumieć swoją chorobę.

Podjęcie działań mających na celu zmniejszenie narażenia na głośne dźwięki może być jednym ze sposobów uniknięcia szumów usznych. Niektóre osoby cierpią również na chorobę zwaną miażdżycą. Choroba ta powoduje twardnienie tętnic. Podczas tego procesu naczynia krwionośne zatykają się blaszką miażdżycową i stają się wąskie. Może to prowadzić do powstawania pulsujących szumów usznych. Leczenie szumów usznych polega jednak zazwyczaj na psychoedukacji i doradztwie. Inne rozwiązania obejmują stosowanie generatorów dźwięku lub aparatów słuchowych. Niestety, nie istnieją leki przeznaczone specjalnie do leczenia szumów usznych.

Mimo że w wielu przypadkach szumy uszne mają konkretną przyczynę, większość ludzi potrafi się do nich przyzwyczaić. Niektóre metody leczenia polegają na maskowaniu dźwięków, podczas gdy inne mogą być korzystne w dłuższej perspektywie. Inne metody, takie jak zmiana diety i poradnictwo, mogą pomóc osobie znieczulić się na dźwięki. Istnieje wiele rodzajów terapii szumów usznych, ale żadna z nich nie jest skuteczna u każdego pacjenta.

Leczenie szumów usznych polega na identyfikacji i leczeniu schorzeń leżących u ich podłoża. Lekarz może usunąć nadmiar woskowiny usznej i zmienić leki w celu poprawy słuchu. W zależności od przyczyny, terapia farmakologiczna może pomóc w złagodzeniu odgłosów powodowanych przez szumy uszne. W niektórych przypadkach, leki przeciwdepresyjne, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i inne leki mogą pomóc w złagodzeniu objawów. Ogólny stan zdrowia pacjenta i jego dieta są ważnymi czynnikami w zapobieganiu powstawania i leczeniu szumów usznych.

Leczenie szumów usznych jest często bardzo skuteczne. Najlepsza metoda leczenia szumów usznych zależy od zdolności pacjenta do identyfikacji przyczyn i objawów dolegliwości. Nerwiak to rodzaj guza mózgu, który może być przyczyną powstawania szumów usznych. Choć większość szumów usznych nie jest spowodowana guzem, istnieją pewne powszechnie stosowane metody leczenia tego schorzenia. Celem tych zabiegów jest złagodzenie niepokoju i lęku pacjenta oraz zapewnienie mu skutecznego sposobu na życie.

Najlepsze leczenie szumów usznych zależy od przyczyny ich powstawania. W wielu przypadkach objawy występujące u pacjenta mogą być takie same, niezależnie od przyczyny szumów usznych. Pacjenci mogą zgłaszać utratę słuchu, wrażliwość na dźwięki lub oba te objawy. Istnieją również leki na szumy uszne. Wiadomo, że są one skuteczne w leczeniu szumów usznych. Ważne jest, aby szukać leczenia objawów szumów usznych, które może poprawić jakość życia i złagodzić objawy tego zaburzenia.

Dostępnych jest kilka opcji diagnostycznych dla szumów usznych. Ostatnie badanie przeprowadzone na ponad 2000 osób wykazało, że u 80% osób, u których zdiagnozowano szumy uszne, nie znaleziono przyczyny ich występowania. Większość osób cierpiących na szumy uszne zgłaszało jednak, że słyszy różne rodzaje dźwięków, z których niektóre są ze sobą powiązane, w tym brzęczenie lub gwizdanie. Opisywali oni różne dźwięki, a nawet słyszeli kilka dźwięków jednocześnie.

Szumy uszne są przewlekłym objawem nadaktywności centralnego układu słuchowego. Jest on spowodowany uszkodzeniem nerwu przedsionkowo-ślimakowego, który jest ósmym nerwem czaszkowym. Nerwiaki nerwu słuchowego częściej wywołują szumy uszne, natomiast nerw przedsionkowo-ślimakowy może zostać uszkodzony przez różnego rodzaju leki. Te czynniki również mogą powodować szumy uszne.

Uraz głowy

Jeśli doznałeś urazu głowy, ważne jest, aby wiedzieć, co robić. Istnieje wiele opcji leczenia, a lekarz omówi dostępne opcje. Zazwyczaj leczenie zależy od ciężkości urazu. Najlepszym sposobem na uniknięcie uszkodzenia mózgu jest noszenie kasku lub zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem lub wykonywania innych czynności. Jeśli doznałeś poważnego wypadku z udziałem głowy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić operację lub inne zabiegi, a on lub ona doradzi Ci, jak postępować.

Urazy głowy mogą wydawać się niewielkie na początku, ale często są poważne i wymagają szybkiej pomocy medycznej. Objawy mogą obejmować mdłości, zawroty i ból głowy. Może również wystąpić dezorientacja, utrata pamięci i dzwonienie w uszach. Dodatkowo mogą wystąpić trudności w oddychaniu i problemy z widzeniem. Podczas gdy objawy te ustępują po kilku dniach, może dojść do poważniejszych obrażeń. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.

Jeśli doznałeś urazu głowy, ważne jest, abyś jak najszybciej uzyskał pomoc lekarską. Twój lekarz oceni Twój stan i zapewni Ci odpowiednie leczenie. Jeśli doświadczyłeś któregokolwiek z tych objawów, powinieneś jak najszybciej zwrócić się o pomoc medyczną. Objawy mogą sugerować, że doznałeś poważnego urazu głowy. Jeśli masz problemy ze zrozumieniem, co dzieje się z Twoim mózgiem, powinieneś poprosić o pomoc przyjaciela lub członka rodziny.

Tomografia komputerowa jest najczęstszą metodą oceny urazu głowy. Tomografia komputerowa zapewnia szczegółowy obraz mózgu i może wykazać pęknięcia i inne urazy strukturalne. Tomografia komputerowa może również wykryć obrzęk mózgu, co jest ważne dla diagnozy urazu głowy. Jeśli lekarz podejrzewa, że uraz jest urazowy, konieczne będzie wykonanie tomografii komputerowej. Jeśli tomografia komputerowa nie jest wystarczająca, konieczne jest wykonanie rezonansu magnetycznego.

Inne objawy urazu głowy mogą obejmować zawroty i bóle głowy. Objawy te mogą utrzymywać się przez kilka dni. Jeśli uraz jest poważny, konieczna będzie wizyta na izbie przyjęć w celu natychmiastowego leczenia. W celu ratowania życia może być konieczna operacja, która zazwyczaj jest kosztowna. Jeśli doznałeś urazowego uszkodzenia mózgu, musisz skonsultować się z lekarzem. Najlepszym sposobem na zapobiegnięcie TBI jest zapobieganie mu. Nie powinieneś ignorować łagodnego urazu głowy.

Czym jest depresja?

Depresja jest powszechnym zaburzeniem, które często powoduje obniżenie nastroju, poczucie bezwartościowości i winy. Osoby cierpiące na depresję mają również trudności z podejmowaniem decyzji i koncentracją. Mogą stracić zainteresowanie czynnościami, które kiedyś sprawiały im przyjemność. Niektóre osoby doświadczają myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie, a ich nastrój może się pogorszyć. Ponadto, osoby cierpiące na depresję mogą przybierać na wadze. Podczas gdy niektóre z tych objawów są powszechne u osób cierpiących na depresję, inni mogą nie wykazywać żadnego z nich.

Pomimo, że objawy depresji mogą wystąpić w każdym wieku, osoby z depresją powinny rozpocząć leczenie tak szybko, jak tylko pojawią się objawy. Planując z wyprzedzeniem, możesz zapobiec wystąpieniu depresji lub nawet pogorszyć jej przebieg. Na przykład, należy unikać alkoholu i innych narkotyków, które mogą pogorszyć depresję. Powinieneś także porozmawiać z lekarzem, jeśli rozważasz rozpoczęcie leczenia we wrześniu tego roku. Powinieneś unikać alkoholu i narkotyków, które mogą wchodzić w interakcje z lekami przeciwdepresyjnymi. Jest to szczególnie ważne, jeśli przyjmujesz leki przeciwdepresyjne lub jakiekolwiek inne leki.

Niedawne badania wykazały, że osoby z łagodniejszą depresją, które były wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, miały niższy poziom lęku. Niedawny przegląd literatury wykazał, że ludzie, którzy spędzali więcej czasu na świeżym powietrzu mieli mniej epizodów dużej depresji. Wyniki te nie są jednak ostateczne i konieczne jest przeprowadzenie innych badań. Jeśli podejrzewasz, że cierpisz na depresję, ważne jest, abyś zasięgnął profesjonalnej porady lekarskiej. Jeśli czujesz, że nie jesteś w stanie poradzić sobie z tym stanem, natychmiast skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia.

Objawy depresji zależą od osobowości, historii i relacji z innymi. Objawy depresji są podobne u mężczyzn i kobiet, ale kobiety częściej doświadczają problemów małżeńskich, braku wsparcia społecznego lub nadużycia w związku. Objawy depresji są unikalne u mężczyzn i kobiet, i obejmują zaburzenia paniczne i lękowe. Najczęstszym objawem jest niska samoocena, dlatego osobom z depresją trudniej jest funkcjonować w życiu codziennym.

Na szczęście istnieją sposoby leczenia depresji. Stosując najnowsze terapie, możesz uzyskać najlepsze możliwe rezultaty dla swojego zdrowia. Psychiatrzy zaproponują Ci zindywidualizowany plan leczenia oparty na Twoich unikalnych potrzebach i celach. Celem terapii jest pomoc w przezwyciężeniu depresji i prowadzeniu szczęśliwego życia. W tym trudnym okresie, nie ma lepszego sposobu na walkę z chorobą niż podjęcie pozytywnych kroków. W międzyczasie spróbuj porozmawiać z samym sobą w prywatnej przestrzeni i nie zapomnij zadbać o siebie.

Objawy depresji mogą być inne dla każdej osoby. Osoby z łagodnymi objawami depresji mogą lepiej reagować na leczenie, takie jak leki lub psychoterapia. Jeśli objawy depresji są uporczywe, należy zgłosić się do lekarza w celu ustalenia właściwego sposobu leczenia. Istnieje wiele innych metod leczenia depresji, a lekarz pomoże Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Lekarz może pomóc zrozumieć objawy i zdecydować o właściwym sposobie postępowania.

Leki przeciwdepresyjne mogą leczyć depresję poprzez poprawę poziomu substancji chemicznych w mózgu, które regulują nastrój i stres. Efekty uboczne leków przeciwdepresyjnych są zazwyczaj łagodne i możliwe do opanowania. Objawy depresji mogą wahać się od łagodnych do ciężkich, ale mogą też być łagodne lub ciężkie. Po znalezieniu najlepszego leczenia dla swoich konkretnych potrzeb, można oczekiwać, że powoli poprawi się jakość życia i poczujesz się lepiej. Najlepszym sposobem radzenia sobie z depresją jest szukanie pomocy tak szybko, jak to możliwe.

Ale chociaż objawy depresji mogą się pogarszać z czasem, ważne jest, aby szukać pomocy, gdy czujesz się nisko i jesteś przygnębiony. Oprócz wizyty u lekarza, możesz zapisać się do grupy wsparcia dla opiekunów lub rodzeństwa. Lekarz rodzinny może skierować Cię do lokalnych grup wsparcia. Niektórzy ludzie odkryli, że rozmowa z przyjaciółmi i rodziną pomaga im radzić sobie z depresją. Osoby, którymi opiekuje się ukochana osoba, mogą uznać za pomocne uczęszczanie do grup wsparcia dla opiekunów.

Lekarz może pomóc w radzeniu sobie z depresją. Lekarz może pomóc w opanowaniu tych objawów poprzez leczenie ich przyczyny. W większości przypadków diagnoza depresji jest stawiana poprzez zbadanie objawów występujących u pacjenta. Jeśli uważasz, że cierpisz na depresję, powinieneś jak najszybciej udać się do lekarza. Im szybciej zwrócisz się o pomoc, tym lepiej. Pracownik służby zdrowia psychicznego może postawić diagnozę i zalecić plan leczenia odpowiedni do sytuacji.

Guz mózgu

Istnieje wiele różnych typów guza mózgu. Najczęstszym typem jest oponiak. Te narośla znajdują się w tkankach, które pokrywają rdzeń kręgowy i mózg. Około 35 procent pierwotnych guzów mózgu to oponiaki. Łagodne oponiaki mogą uciskać mózg i otaczające go żyły, i mogą mieć podobne objawy jak guzy złośliwe. Pacjenci mogą doświadczać kombinacji objawów, a ich lekarz może przepisać leki do zarządzania objawami.

Chirurgia nie może całkowicie usunąć guza, ale chirurg może być w stanie usunąć jak najwięcej z niego, jak to możliwe. Nie jest to najlepsze leczenie dla głębokich guzów mózgu, które rozprzestrzeniły się na duże ilości tkanki mózgowej. Jednakże, jeśli operacja może być przeprowadzona bezpiecznie, może ona zmniejszyć ciśnienie w mózgu i pobrać próbkę do biopsji. To leczenie nie jest odpowiednie dla wszystkich pacjentów, a wynik może zależeć od lokalizacji guza.

Niektórzy lekarze używają biomarkerów, aby upewnić się, że guz jest złośliwy. Obejmują one IDH1, MGMT i ko-delecję 1p/19q. Po wykonaniu biopsji patolog może zbadać tkankę i określić, jaki to typ nowotworu. Badanie neurologiczne może również obejmować testy wzroku, słuchu, odruchów i równowagi. Testy te mogą pomóc w określeniu, czy guz jest złośliwy.

Procedury chirurgiczne są różne, w tym kranioktomia, radiochirurgia i chemioterapia. Opcje te mogą być łączone lub stosowane samodzielnie. Czasami, guz jest nieoperacyjny lub może wymagać bardziej agresywnego leczenia. Lekarz może zdecydować się na użycie więcej niż jednej opcji leczenia, aby złagodzić objawy i wyleczyć raka. W niektórych przypadkach, operacja nie jest opcją. Biopsja może być konieczna, aby określić, czy guz jest złośliwy. W tym przypadku chemioterapia wchodzi w grę.

Istnieje kilka różnych typów guzów mózgu. Najczęstszym z nich jest guz pierwotny, który nie jest nowotworem, ale nadal znajduje się w mózgu. Zazwyczaj pierwotny guz mózgu rozszerza się i uciska otaczającą go tkankę, ale niektóre guzy pozostają w tym samym miejscu i mogą powodować u pacjenta skutki uboczne. Badania obrazowe są najlepszymi narzędziami diagnostycznymi dla guza mózgu. Możesz potrzebować chemioterapii, aby mieć nowotwór, który nie jest złośliwy.

Jeśli guz nie jest złośliwy, radioterapia może być najlepszą opcją dla Twojego stanu. Promieniowanie rentgenowskie jest kierowane na guz, a wiązka o wysokiej energii może go zniszczyć. Promieniowanie rentgenowskie jest bardzo precyzyjne i może dotrzeć nawet do rdzenia mózgu. Nie jest możliwe wykrycie guza za pomocą tego leczenia, ale promieniowanie będzie miało wpływ na otaczającą tkankę. Możesz odczuwać zawroty głowy i mdłości po poddaniu się tej procedurze.

Istnieją dwa główne rodzaje guzów mózgu: łagodne i złośliwe. Łagodny guz nie stanowi zagrożenia dla życia pacjenta, ale może być niebezpieczny. Jeśli łagodny guz powoduje objawy, lekarz powinien rozważyć operację. Łagodny guz zmniejszy się lub zniknie sam z siebie i nie będzie żadnych objawów. Złośliwy guz mózgu, z drugiej strony, może rozprzestrzeniać się do okolicznych tkanek. Może nawet znajdować się w krwiobiegu.

Zioła w medycynie

Używanie ziół w swojej apteczce może być świetnym sposobem na poprawę zdrowia. Zioła są używane do leczenia i zapobiegania wielu powszechnym dolegliwościom. Badania wykazały, że zioła mogą pomóc w wielu powszechnych schorzeniach, w tym astmie, cukrzycy i wielu rodzajach raka. Mogą one również pomóc w przypadku przewlekłych schorzeń, takich jak zapalenie stawów. Zioła są stosowane od tysięcy lat, a różne ich rodzaje były wykorzystywane do różnych celów. Zioła można znaleźć w wielu różnych formach, w tym napary, balsamy, kremy i oleje.

Istnieją różne zioła, które można wykorzystać w swojej apteczce, od pojedynczego zioła do pełnego remedium. Najczęściej stosowanymi ziołami są te o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwskurczowych. Często są one łączone z innymi ziołami, takimi jak chmiel czy czosnek. Zioła to wspaniały sposób na uzupełnienie diety i poprawę samopoczucia. Produkty ziołowe są doskonałym sposobem na uzyskanie wszystkich korzyści płynących z naturalnego suplementu.

Jednym z pierwszych leków ziołowych, które były stosowane, był rumianek. Korzyści lecznicze płynące z tej rośliny są dobrze znane. Niektóre z nich zostały gruntownie przebadane, takie jak reishi i szałwia. Inne zioła są stosowane od wieków, przy czym niektóre z nich są bardziej popularne niż inne. Ważne jest, aby sprawdzić etykietę przy stosowaniu produktów ziołowych w swoich lekach. Leki ziołowe mają kilka skutków ubocznych, które są ważne do rozważenia, więc ważne jest, aby przeczytać się na nich przed ich użyciem.

Istnieje wiele zalet korzystania z ziół w swojej medycynie. Główną zaletą jest to, że są one w 100% naturalne, organiczne i często dziko uprawiane. Leki ziołowe mogą być wykonane w postaci kompresów, syropów i okładów. Jeśli cierpisz na dolegliwości, które wpływają na jakość Twojego życia, ziołowy środek leczniczy może przynieść ulgę w objawach. Oprócz korzyści przeciwzapalnych, są one bezpieczne i łagodne dla Twojego organizmu.

Leki ziołowe są stosowane w leczeniu różnych dolegliwości. Są one skuteczne w przypadku raka, chorób układu krążenia i zaburzeń zapalnych. Zioła są również przydatne w leczeniu stanów zapalnych skóry i obrzęków. Rośliny w ziołach leczniczych są stosowane w leczeniu różnych warunków. Zioła w roślinach są stosowane jako roztwór miejscowy. Są one również stosowane bezpośrednio na skórę, zmniejszając szanse na zakażenie. Zioła są świetną opcją do zapobiegania i leczenia chorób.

Leki ziołowe mogą być bezpieczne do stosowania w małych dawkach, ale większe dawki mogą prowadzić do niebezpiecznych skutków ubocznych. Podczas gdy istnieje wiele korzyści z używania ziół w medycynie, musisz mieć pewność, że czytasz etykiety. Ziołowe środki lecznicze są bezpieczniejsze dla Ciebie niż leki syntetyczne. Leki ziołowe zawierają mniej dodatków i mogą być nawet szkodliwe, jeśli są stosowane przez dłuższy czas. Jednak najlepiej jest skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem jakichkolwiek suplementów ziołowych.

Produkty ziołowe są często pozyskiwane z naturalnych roślin. Zioła te są często dostępne w kilku różnych formach. Napary są wykonane z suszonych ziół, i są wykorzystywane do leczenia stanów zapalnych i podrażnionych tkanek. Niektóre zioła mają korzyści lecznicze, i są często stosowane w żywności. Te produkty spożywcze są uważane za herbaty ziołowe. Zawierają one olejki eteryczne, które pomagają leczyć i chronić przed infekcjami. Są one również stosowane jako zabiegi miejscowe i mogą być włączone do innych żywności.

Najczęstsze formy leków ziołowych są wykonane przez perkolacji materiału roślinnego w cieczy. W tym procesie, materiały roślinne są pakowane do stożkowego pojemnika, gdzie są one pokryte tkaniną. Płyn jest następnie zalewany materiałem, pozwalając ziołom nasiąkać przez pewien czas. Po zakończeniu procesu pozostały materiał roślinny jest wyrzucany, a substancje lecznicze są usuwane. Najpopularniejsze rodzaje ziół w medycynie to maści i wyciągi.

Leki ziołowe są wytwarzane z substancji występujących w roślinach. Są one powszechnie stosowane w celu uśmierzenia bólu i poprawy trawienia. Zioła stosowane w lekach ziołowych są mieszanką różnych części roślin. Niektóre z tych roślin mają taki sam skład chemiczny jak inne rośliny, więc można je sklasyfikować na dwa różne sposoby. Podczas gdy niektóre zioła są po prostu przyprawami, inne są jednym i drugim. Niektóre z nich mogą być łączone w tym samym leczeniu. Mogą one pomóc zrównoważyć naturalny poziom hormonów w organizmie i mogą pomóc Ci uzyskać zdrowie.

Czy zachcianki to norma?

Skąd się biorą zachcianki? Te dokuczliwe zachcianki zjedzenia czegoś, na co nie masz ochoty, znane są jako kształtowanie nawyków. Ludzie, którzy mają takie nawyki, często sięgają po jedzenie, aby poczuć się lepiej i mniej zestresowani. Niektóre powody łaknienia niezdrowej żywności to: stres, nuda, samotność lub niepokój. Te stany mogą sprawić, że zaczniesz łaknąć niezdrowej żywności. Zamiast sięgać po jedzenie, spróbuj relaksującego masażu, dobrej książki lub rozmowy z przyjacielem.

Zachcianki mają różne źródła. Niektórzy uważają, że są to „potrzeby”, podczas gdy inni sądzą, że są to uwarunkowane reakcje. Niektórzy twierdzą, że ich ciała mówią im, że potrzebują pewnych pokarmów, aby prawidłowo funkcjonować. Inne powody zachcianek mogą być wyuczonymi zachowaniami. Niektóre nawyki mogą stać się nawykami, kiedy przestaniesz je robić. Jeśli chcesz kontrolować ilość spożywanego pokarmu i schudnąć, unikaj pokarmów, które wywołują u Ciebie łaknienie. Te nawyki pomogą Ci poczuć się lepiej i w końcu będziesz mógł cieszyć się pokarmami, które lubisz.

Podstawowe potrzeby człowieka są zaspokajane przez jedzenie i picie. Istnieje wiele powodów, dla których pojawiają się zachcianki żywieniowe. Niektórzy ludzie doświadczają zachcianek na słodkie przekąski, gdy są zestresowani lub mają stresującą sytuację. Czasami powodem łaknienia jest po prostu poziom składników odżywczych w organizmie. Osoba może mieć ochotę na słodką czekoladę, gdy ma niski poziom magnezu. Inna osoba może mieć ochotę na słone chipsy ziemniaczane. Często u podstaw tych zachowań leży niedobór składników odżywczych.

Mimo kontekstu społecznego, wiele badań wykazało, że preferencje żywieniowe są głęboko zakorzenione w czynnikach socjokulturowych. Na przykład, jeśli odczuwasz niepokój, jest bardziej prawdopodobne, że będziesz pragnąć słodkich pokarmów, aby złagodzić lęk i depresję. Tak czy inaczej, kluczem do przezwyciężenia uzależnienia od niezdrowej żywności jest zrozumienie psychologii, która za tym stoi. Jeśli czujesz się zdołowana i masz potrzebę jedzenia, spróbuj odwrócić swoją uwagę, robiąc coś innego.

Chociaż zachcianki żywieniowe mogą pochodzić z różnych źródeł, zazwyczaj są one wywoływane przez stres. Dla niektórych kobiet jest to oznaka ciąży. Dla innych są one sygnałem dla innych, że kobieta jest w ciąży. Na szczęście wiele z nas może kontrolować swoje zachcianki poprzez praktykowanie świadomego odżywiania i ćwiczeń. Jeśli jesteś kobietą, może to być świetny sposób na zachowanie zdrowia podczas ciąży.

Ale ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego ludzie mają zachcianki. Niektórzy ludzie nie czują się głodni przez cały czas, podczas gdy inni nie mogą się kontrolować, gdy mają do czynienia z apetycznym jedzeniem. W obu przypadkach będziesz musiał nauczyć się radzić sobie z własnym, unikalnym zestawem zachcianek. Ważne jest, aby dowiedzieć się, co wyzwala te zachowania, a następnie pracować, aby zatrzymać je, zanim staną się problemem.

Jeśli jesteś kobietą, ważne jest, aby rozpoznać wyzwalacze swoich zachcianek żywieniowych. Ważne jest, aby unikać wyzwalaczy, które mogą być przyczyną twoich zachcianek żywieniowych. Na przykład, jeśli jesteś kobietą w ciąży, możesz mieć ochotę na czekoladę co kilka miesięcy. Może to być oznaką zaburzeń równowagi hormonalnej. Jeśli nie jesteś świadoma swoich wahań nastroju, ważne jest, abyś upewniła się, że odżywiasz się zdrowo i pijesz wystarczającą ilość wody.

Istnieje kilka powodów, dla których dana osoba może mieć zachcianki żywieniowe. Na przykład, intensywne pragnienie zjedzenia czegoś niezdrowego może być oznaką leżącego u podstaw problemu zdrowotnego, takiego jak otyłość. Jednak intensywne pragnienie jedzenia może zakłócać życie społeczne, a nawet prowadzić do wypadków. Co więcej, może prowadzić do przemocy. Dla niektórych osób, ekstremalne zachcianki żywnościowe mogą nawet powodować poważne problemy, w tym wypadki samochodowe i kwestie prawne.

Ważne jest, aby zrozumieć psychologiczne przyczyny leżące u podstaw zachcianek żywnościowych. Na przykład, węglowodany i cukier są uzależniające i służą celowi psychologicznemu. Kiedy czujemy się zestresowani lub niespokojni, jedzenie węglowodanów i cukru pomaga złagodzić nasz ból i niepokój. Choć może to być dobre na krótką metę, nie zawsze jest to zdrowe na dłuższą metę. Musisz raczej zrozumieć, jak rozwijają się te uczucia i jak im zapobiegać. Ogólnie rzecz biorąc, należy dążyć do ograniczenia występowania tych fizycznych objawów, aby uniknąć objadania się.

Pierwszym krokiem do zaspokojenia głodu jest zrozumienie, dlaczego go odczuwamy. Prowadząc dziennik, możesz zapisywać szczegóły zachcianki, swoje uczucia i działania. W ten sposób można zobaczyć, w jaki sposób zachcianki związane są z innymi czynnikami w naszym życiu i przezwyciężyć je. Możesz również dowiedzieć się, co wyzwala określone uczucie w Twoim ciele.