Gabinet i TeleGabinet Neurologiczny

Strona w trakcie przebudowu.

Istnieje możliwość konsultacji neurologicznej różnymi drogami:
Konsultacja on-line za pośrednictwem internetu – preferowana droga konsultacji. Zgodnie z obserwacjami i doświadczeniem, tego rodzaju konsultacja może pomóc rozwiązać większość problemów z którymi zgłaszają się pacjenci do lekarza. W przypadku jeżeli droga konsultacji jest niewystarczająca lub nie pozwala z wystarczającym prawdopodobieństwem postawić odpowiedniej diagnozy i wdrożyć adekwatnego leczenia, wówczas istnieje możliwość skorzystania z konsultacji osobistej w gabinecie neurologicznym w Ożarowie Mazowieckim.

Konsultacje osobiste – od marca 2021 są możliwe w gabinecie neurologicznym w Ożarowie Mazowieckim. Już niebawem będą także możliwe w gabinecie neurologicznym w Warszawie. Konsultacja osobiste są preferowan w sytuacji kiedy konsultacja on-line nie jest możliwa lub kiedy konsultacja on-line nie jest wystarczająca do pełnego badania. Przed zgłoszeniem się na konsultację należy rozważyć korzyści i ryzyko idące z bezpośrednim kontaktem z innymi osobami oraz lekarzem. Podczas konsultacji konieczne jest przestrzeganie zasad zgodnych z aktualnymi zaleceniami epidemiologicznym (m.in. konieczne noszenie maseczek, dezynfekcja rąk, etc). Na konsultację nie mogą zgłaszać się osoby przebywające na kwarantannie lub w okresie izoloacji oraz osoby, które oczekują na decyzję co do kwarantanny/izolacji lub u których istnieje prawdopodobieństwo, że taka decyzja może zostać podjęta.

Wizyty można umawiać poprzez portal ZnanyLekarz lub telefonicznie po numerem 780116116

Regulamin gabinetu neurologicznego znajdziesz pod linkiem